Summera text i video med ChatGPT

Jag gjorde ett test där jag extraherade texten från en video med hjälp av den här sidan. https://youtubetranscript.com/?v=1bumPyvzCyo. Därefter bad jag ChatGPT att summera texten och identifiera de tre mest betydelsefulla delarna. Nedan finner du resultatet.

  1. Att ha en vision och ett tydligt mål: Texten framhåller vikten av att ha en klar vision och ett tydligt mål i livet. Genom att ha en riktning att sträva mot blir det lättare att hålla fokus och göra framsteg.
  2. Att inte lyssna på skeptikerna: Texten betonar att det är viktigt att inte lyssna på dem som säger att något är omöjligt eller att ens drömmar inte kan uppnås. Att ha självförtroende och stå fast vid ens vision, även när andra tvivlar, är en nyckel till framgång.
  3. Att arbeta hårt och vara dedikerad: Texten påpekar vikten av hårt arbete och hängivenhet för att nå framgång. Genom att träna och arbeta intensivt, och vara beredd att göra det som krävs, kan man närma sig sitt mål och förverkliga sin vision.

Det finns två mycket intressanta aspekter med detta test. För det första var inmatningstexten på engelska, men resultatet blev på svenska eftersom jag har ställt in det på det språket. För det andra tog det bara cirka 5 sekunder att få ut resultatet.

Marcus Skriven av: