Tellstick Net från Telldus

Har nu 3 st på/av uttag och 1 st temperaturgivare och 3 st temperatur/fuktmätare till min Tellstick Net.

Håller nu på att försöka få igång fuTelldus på min webserver.

 

Marcus Skriven av: