Raspberry Pi – Konfigurera Wifi Edimax adapter

Köpte nyligen en Wifi-adapter till min Raspberry Pi. Efter en del letande på nätet fick jag tips om Edimax USB-adapter.

I Raspbian Wheezy finns det inbyggt stöd för adaptern så det vara bara att plugga in den och sedan ställa in nätverken.

Du ställer in nätverket genom att först redigera /etc/network/interfaces

Där ändrar du wlan0 till följande:
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa.conf
iface default inet dhcp

Sedan skapar man en config fil för de nätverk som man vill kunna ansluta till.

sudo nano /etc/wpa.conf

Byt ut SSID och psk till de uppgifter som ditt nätverk har.
Du kan lägga in flera olika nätverksinställningar efter varandra om du vill kunna ansluta till fler nätverk.
network={
ssid=”XXXXXXXXX”
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk=”XXXXXXXXX”
}

När du är klar skriver du sudo reboot för att starta om din Raspberry och om allt är rätt så ska den nu ansluta via WiFi.

Finns även en bra guide hos Raspberry Pi på Svenska.

Marcus Skriven av: