Skylten med ”Hata Göteborg” har släckts

Marcus Skriven av: