Spotify Play Knappar

Man kan nu skapa egna knappar med spelare för att lägga på sin hemsida/blogg. Nackdelen om man ska säga så är att man måste ha ett spotify konto som är inloggat och spotify måste vara igång i bakgrunden för att det ska gå att lyssna.

Marcus Skriven av: