Uppföljaren till Wunderlist har kommit

Nu har uppföljaren till wunderlist släppts och heter wunderkit.
Du kan nu skapa olika arbetsytor och möjligt att enklare dela dessa mellan vänner/kollegor. Ingen månadskostnad för grundutbudet. I framtiden kommer de vara möjligt att köpa ett månadskonto för att få tillgång till mer lagringsutrymme.

Marcus Skriven av: