Problem vid uppdatering av Qnap TS-210

Uppdaterade mitt nas med den senaste firmware versionen 3.5.2 som hade förbättringar för bland annat Time Machine som jag använder på min Macbook för säkerhetskopiering. Efter som jag trodde att installationen var lyckad startade jag om den som man ska för att uppdateringen ska slå igenom.
När den sen går igång blinkar bara status lampan mellan röd och grön. Det går inte att komma åt den via nätverket vilket gör att jag inte kan komma in i den för att återställa. Har provat att nollställa den helt till fabriksinställningarna men heller inte det fungerade. Pratade även med Qnaps support som tipsade om fabriksåterställningen och bad mig att annars skicka in den till komplett för under sökning.

Fick den inskickad till komplett.se som konstaterade att det var fel på den och skicka mig en helt ny nån vecka senare.
Tack till komplett.se för bra service.

Marcus Skriven av: