Beslutsfattare

Har gjort en beslutsfattare i flash. Just nu i ett tidigt stadie. Prova gärna och skriv vad du tycker om den. Förbättringar med mera. Fick idéen från en som gjort en liknande grej fast för iPhone.

Besök den här

Marcus Skriven av: