Nationaldagen

Sveriges Nationaldag

Hur firar man nu bäst Sveriges nationaldag? Ja, man kan ju alltid fly landet och ha en skön dag i Danmark. De var det många som gjorde. På knutpunkten vad det lång kö nästan ända ner till botten plan. Lite bättre vid Ace Link (Sundsbussarna) men där var det också kö. Vi lyckades komma med den båt vi tänkt trots köandet.

Marcus Skriven av: